รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

ข้อควรปฎิบัติสำหรับมุสลิม เพื่อห่างไกล โควิด-19

  1. ไม่ทักทาย(สลาม)โดยการสัมผัสมือ
  2. ไม่ถ่มน้ำลายหรือเสมหะในที่สาธารณะ
  3. ไม่รวมตัวกับปฎิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมที่มีกลุ่มคนหนาแน่น
  4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก
  5. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  6. ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

เพียงแค่นี้ก็จะปลอดภัยห่างไกลโควิด-19