รร.ในสังกัด สพฐ.ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 13 ส.ค.นี้