พาณิชย์ลดราคาสินค้าช่วยประชาชนล็อต 4 กว่า 7,000 รายการ