พาณิชย์จับมือธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรมีเงินทุน หมุนเวียน ช่วงโควิด-19