พันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” 50,000 ล้าน ขายหมดเกลี้ยง