พบเกษตรกรเกือบ 5 แสนราย ยังมีปัญหาโอนเงินเยียวยาไม่ได้