ฝากไว้ให้รู้..ใครบ้างที่ควรรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19