ประชาชนแห่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ 5,000 บาท แน่นกรมประชาฯ