ประชาชนมั่นใจใช้บริการร้านตัดผม แม้มีข่าวคนติดโควิด-19