ประกาศจุฬาราชมนตรี ผ่อนปรน ให้ละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)