ประกาศ”งดรับบริจาคอะลูมิเนียม” เพื่อทำขาเทียมชั่วคราว!