“บัตรทอง”ลด ‘โควิด-19’ คัดกรอง 4 แสนราย รักษา 2.6 หมื่นราย