นำระบบรักษาทางไกลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดแออัด รพ.ช่วงโควิด-19