ท่องเที่ยวในวิถี New Normal

สำหรับข่าวดีจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ลดลง และรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศเตรียมกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ซึ่งหลายคนเริ่มคุ้นหูกับคำว่า New Normal

การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในยุคหลัง COVID-19 เป็นมาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวต้องใส่ใจ เพราะนาทีนี้ ไม่เพียงแต่คนในประเทศที่เฝ้ารอให้การท่องเที่ยวกลับมา แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังให้ความนิยมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ดังนั้น เราต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในวิถี New Normal โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย New Normal สำหรับ 2 กลุ่ม ที่ผมรวบรวมมาให้แบบสั้นๆ มีดังนี้

-สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ
1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2.บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว
3.สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา
4.จัดให้มีสถานที่ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอลล์
5.มีระบบจัดการขยะ และของเสียที่ถูกสุขอนามัย
6.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
7.กำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจน
8.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด

-สำหรับนักท่องเที่ยว/ผู้รับบริการ
1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
4.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮออล์บ่อยครั้ง
5.เปลี่ยนการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นระบบโอนเงิน พร้อมเพย์ eWallet


สำหรับใครที่คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวและกำลังวางแผนการเดินทางในช่วงนี้ อย่าลืมนำข้อปฏิบัติด้านบนไปปรับใช้กันนะครับ เพื่อให้การเดินทางของทุกคนสนุก มีความสุข ประทับใจ และห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 กัน

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว