“จุรินทร์-เฉลิมชัย” เร่งดูแลเกษตรกรอยู่ระหว่างอุทธรณ์เงินเยียวยา