“จัดสรรงบช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ” ทั่วประเทศ ช่วงปิดเทอม หลังขาดแคลนอาหาร