คำแนะนำในการป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่