คลังจ่ายเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว 99 % เตรียมจ่ายเพิ่ม 6.7 แสนรายสัปดาห์นี้