ครม.ไฟเขียวลดค่าน้ำประปา เม.ย.-มิ.ย.นี้ เว้นตัดน้ำ 6 เดือน