ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 เป็นเวลา 1 ปี