ขอผู้ประกอบการร้านในปั๊มน้ำมันลงทะเบียนแอปฯ ไทยชนะ