ก.อุตฯ ชง ครม. 9 มิ.ย. นำเงินหมื่นล้านช่วยเหลือชาวไร่อ้อย