“กองทุนบัตรทอง” กรณีโควิด-19 รพ.ทยอยเบิกค่าบริการแล้ว