กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะเลือกเจลล้างมือปลอดภัยสำหรับเด็กช่วงเปิดเทอม