ชื่อสถานประกอบการ : Milky Garden

ประเภทกิจการ : ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ทำอาหารสดใหม่ ทุกวัน

ที่อยู่ : 179/5 ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000

เบอร์โทรศัพท์ : 0823175292

ช่องทางให้บริการช่วงสถานการณ์ COVID-19

วัน-เวลาการเปิด-ปิดการให้บริการ :

สั่งซื้อทางออนไลน์ :

Facebook : Milky Garden

Instagram :

LINE Official :

Milky Garden

ทำอาหารสดใหม่ ทุกวัน