ชื่อสถานประกอบการ : เจ๊ปุ๋มเนื้อสด

ประเภทกิจการ : ธุรกิจพาณิชย์

ที่อยู่ : 96/2 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 18150

เบอร์โทรศัพท์ : 0879923420

ช่องทางให้บริการช่วงสถานการณ์ COVID-19

วัน-เวลาการเปิด-ปิดการให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.

สั่งซื้อทางออนไลน์ :

Facebook :

Instagram :

LINE Official :

เจ๊ปุ๋มเนื้อสด