ชื่อสถานประกอบการ : สุขใจสบายกายนวดเพื่อสุขภาพ

ประเภทกิจการ : ธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ

อยากให้เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ที่อยู่ : 50/11 ถนนหน่อคำ น่าน เมือง น่าน 55000

เบอร์โทรศัพท์ : 0815272441

ช่องทางให้บริการช่วงสถานการณ์ COVID-19

วัน-เวลาการเปิด-ปิดการให้บริการ :

สั่งซื้อทางออนไลน์ :

Facebook :

Instagram :

LINE Official :

สุขใจสบายกายนวดเพื่อสุขภาพ

อยากให้เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ