ชื่อสถานประกอบการ : รถตู้ธีระชัย

ประเภทกิจการ : ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์‎

ที่อยู่ : ท่ารถตลาดธีระชัย เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

เบอร์โทรศัพท์ : 0898584659

ช่องทางให้บริการช่วงสถานการณ์ COVID-19

วัน-เวลาการเปิด-ปิดการให้บริการ : เปิดทุกวัน(อาทิตย์-เสาร์) กรุงเทพฯ เวลา 10.00 และ15.00น. / บรรพตพิสัย เวลา 09.00 และ14.00น.

สั่งซื้อทางออนไลน์ :

Facebook :

Instagram :

LINE Official :

รถตู้ธีระชัย