7 วันฉีด 27,000 คน พบผลข้างเคียง 956 คน

กรุงเทพฯ 7 มี.ค. – การฉีดวัคซีนซิโนแวคในกลุ่มเสี่ยง ผ่านไปแล้ว 7 วัน พบว่าผู้รับวัคซีนกว่า 27,000 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ 956 คน ส่วนใหญ่อักเสบบริเวณที่ฉีด