4 สาวกาสิโนเมียวดี ลอบเข้าไทยมีเชื้อโควิด-19

ตาก 6 ม.ค.- ผงะ! พบเด็กเอ็นฯ กลับจากกาสิโนที่เมียวดีลอบเข้าไทย มีเชื้อ “โควิด-19” จำนวน 4 คน ในจำนวนนี้พบว่าติดเชื้อรุนแรง ต้องส่งเข้าห้องความดันลบทันที