ไม่ขัดท้องถิ่นซื้อวัคซีน แต่ต้องผ่านมาตรฐาน

ทำเนียบ 13 ม.ค.-นายกฯ ไม่ขัดท้องถิ่นขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่วัคซีนต้องผ่าน อย. เผย วัคซีนที่บริษัทสยามไบโอไซด์ร่วมผลิตอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้