ไบเดนมั่นใจฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านคนใน 100 วัน

สหรัฐ 26 ก.พ.-ไบเดนมั่นใจฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวอเมริกัน ครบ 100 ล้านคน ใน 100 วันแรกของการดำรงตำแหน่ง หลัง 37 วันแรก ฉีดแล้ว 50 ล้านคน