ไทยติดโควิดเพิ่ม 6 ราย กลับจาก ตปท.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ จากญี่ปุ่น 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เยอรมนี 1 ราย คูเวต 1 ราย และอินเดีย 2 ราย อยู่ใน State Quarantine