ไต้หวันยกเลิกกิจกรรมเพิ่มเติมหลังยอดติดโควิดเพิ่ม

ไทเป 20 ม.ค. – ไต้หวันยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมรายการใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแห่งหนึง