ใกล้ครบกำหนดการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันนี้ นายกรัฐมนตรีประชุม ศบค.สั่งการให้ศึกษาข้อมูลรอบด้านก่อนพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ