โอซากาขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินด้วย

โตเกียว 9 ม.ค. – นครโอซากาและจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ขอให้รัฐบาลกลางของญี่ปุ่นขยายประกาศภาวะฉุกเฉินให้ครอบคลุมเมืองต่าง ๆ ทางตะวันตกของประเทศด้วยเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019