โรงพยาบาลในอังกฤษฝึกซ้อมฉีดวัคซีน

อังกฤษ 5 ธ.ค.-โรงพยาบาลในอังกฤษเริ่มฝึกซ้อมฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 หลังได้รับวัคซีนลอตแรกเมื่อสองวันที่ผ่านมา โดยอังกฤษเป็นชาติแรกที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ จะเริ่มฉีดในสัปดาห์หน้าให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน