โควิดแม่สอดคลี่คลายโรงเรียน 11 แห่งเปิดวันแรก

ตาก 22 ก.พ.- โควิดแม่สอดคลี่คลายโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 11 แห่งเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลังปิดช่วงโควิดไปนานเกือบ 2 เดือนเต็ม