โควิดป่วยเพิ่ม 212 ราย ยอดรวมทะลุหมื่นราย

กรุงเทพฯ 9 ม.ค.-โควิดป่วยเพิ่ม 212 ราย ยอดรวมทะลุหมื่นราย กระจายแล้ว 58 จังหวัด พร้อมย้ำ 72 จังหวัด ไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง