โควิดทำโรงแรมเมียนมาปิดชั่วคราวร่วมพันแห่ง

ย่างกุ้ง 17 ม.ค.- เมียนมาแจ้งว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้โรงแรมต้องปิดให้บริการชั่วคราวราว 1,000 แห่ง มีคนว่างงานราว 30,000 คน