โควิดทำนักเรียนญี่ปุ่นเกือบ 3 ใน 4 เครียด

โตเกียว 26 ก.ย.- ผลสำรวจในญี่ปุ่นพบว่า เด็กนักเรียนร้อยละ 72 รู้สึกเครียด อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19