โควิดทั่วโลกวิกฤติ สหรัฐทำสถิติใหม่วันเดียวติด 2.9 แสนคน

9 ม.ค. – สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศยังคงวิกฤติ แม้ว่าบางประเทศได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันไปแล้วก็ตาม ยอดติดเชื้อทั่วโลกเกือบ 90 ล้านคนแล้ว โดยเฉพาะที่สหรัฐ ทำสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดภายในวันเดียวเกือบ 290,000 คน