โควิดกลายพันธุ์เริ่มระบาดในฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส 12 ก.พ.-ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในอังกฤษถึง 25% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะนี้