แอฟริกาใต้จะใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

โจฮันเนสเบิร์ก 10 ก.พ. – แอฟริกาใต้จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะเป็นไปในรูปแบบของการศึกษาเพื่อนำไปใช้งานโดยร่วมมือกับสภาวิจัยทางการแพทย์