แล็บปากีฯคาดจะได้วัคซีนโควิดรัสเซียมาขาย

อิสลามาบัด 14 ก.พ.- ห้องทดลองปฏิบัติการหรือห้องแล็บแห่งหนึ่งในปากีสถานคาดว่า จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของรัสเซียมาจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในเร็ว ๆ นี้