แม่สอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม ปิดโรงเรียน 15 แห่ง

ตาก 8 ก.พ.-แม่สอดตรวจเชิงรุกโควิด-19 กลุ่มชาวบ้าน ทั้งคนไทยและแรงงานเมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 คน จากกลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสด ด้านโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทุกแห่ง ปิดต่อรอบสองอีก 5 วัน