แนะรัฐให้ข้อมูลวัคซีนโควิดให้ประชาชนตัดสินใจ

สนง.กสม.14 ม.ค.-“ประกายรัตน์” ระบุ รัฐบาลต้องให้ข้อมูลคุณภาพวัคซีนโควิดกับประชาชนเพื่อตัดสินใจ ส่วนจะรับของบริษัทไหนเป็นสิทธิส่วนบุคคล ห้ามบังคับ