แคนาดาไม่มีคนตายเพราะโควิดในรอบ 6 เดือน

โทรอนโต 12 ก.ย.- แคนาดาไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนับจากวันที่ 15 มีนาคม