เสนาธิการทหารลงพื้นที่สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 9 ม.ค. – พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามมาตรการยกระดับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งสมุทรสาครไม่ได้ห้ามการเดินทางเข้า-ออก แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางเข้าออกล่วงหน้า