เวียดนามพบผู้ป่วยโควิดในรอบเกือบ 2 เดือน

ฮานอย 28 ม.ค. – เวียดนามยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนรายใหม่ 2 คนหลังจากที่ไม่พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในชุมชนมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน